2018 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2018 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NoPart NoPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಯಡಹಳ್ಳಿ . 
2152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಆಮಚವಾಡಿ 
2153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಆಮಚವಾಡಿ 
2154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಎಸ್‌.ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
2155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ 
2156ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) , ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ 
2157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನಂದೂರು 
2158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಂಡವಾಡಿ 
2159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಯಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
21510ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೊಸಕೋಟೆ 
21511ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ 
21512ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಡದಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
21513ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ ಛತ್ರ 
21514ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
21515ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲಚಹಳ್ಳಿ 
21516ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಟ್ನಹಳ್ಳಿ 
21517ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈರಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು 
21518ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕಾಮನಕೊಪ್ಪಲು 
21519ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೈದನಹಳ್ಳಿ 
21520ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಗಳಪುರ 
21521ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ), ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ 
21522ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ), ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ 
21523ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ 
21524ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ), ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ 
21525ವಾಸವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ. 
21526ವಾಸವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ. 
21527ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಇಲವಾಲ 
21528ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಇಲವಾಲ 
21529ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 1), ಇಲವಾಲ 
21530ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಇಲವಾಲ 
21531ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಇಲವಾಲ 
21532ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಆರ್‌ ಎಂ ಪಿ ) ಘಟಕ , ಇಲವಾಲ 
21533ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕರಕನಹಳ್ಳಿ 
21534ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21535ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೂಟಗಳ್ಳಿ, ಸಂತೆ ಮಾಳದ ಹತ್ತಿರ, ಮೈ & ಹು ರಸ್ತೆ. (ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2) 
21536ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೂಟಗಳ್ಳಿ, ಸಂತೆ ಮಾಳದ ಹತ್ತಿರ, ಮೈ & ಹು ರಸ್ತೆ. (ಕೊಠಡಿ ಸಂ 3) 
21537ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ 1) ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21538ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ 2) ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21539ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ 3) ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21540ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ 4) ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21541ರೋಟರಿ ಮಿಡ್‌ ಟೌನ್‌ ಅಕಾಡಮಿ , ಕೆ.ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಕಾಲೂನಿ , ಕೊಠಡಿ 1, ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21542ರೋಟರಿ ಮಿಡ್‌ ಟೌನ್‌ ಅಕಾಡಮಿ , ಕೆ.ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಕಾಲೂನಿ , ಕೊಠಡಿ 2, ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21543ರೋಟರಿ ಮಿಡ್‌ ಟೌನ್‌ ಅಕಾಡಮಿ , ಕೆ.ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಕಾಲೂನಿ , ಕೊಠಡಿ 3 , ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21544ರೋಟರಿ ಮಿಡ್‌ ಟೌನ್‌ ಅಕಾಡಮಿ , ಕೆ.ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಕಾಲೂನಿ , ಕೊಠಡಿ 4 , ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21545ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಕಾನ್ವೆಂಟ್,ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ನರ್ಸರಿ&ಪ್ರಾಥಮಿಕಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾ,ಹೂಟಗಳ್ಳಿಕೊಠಡಿಸಂ1 
21546ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಕಾನ್ವೆಂಟ್,ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ನರ್ಸರಿ&ಪ್ರಾಥಮಿಕಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21547ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಕಾನ್ವೆಂಟ್,ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ನರ್ಸರಿ&ಪ್ರಾಥಮಿಕಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾ, ಕೊಠಡಿ.ಸಂ.3, ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21548ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಕಾನ್ವೆಂಟ್,ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ನರ್ಸರಿ&ಪ್ರಾಥಮಿಕಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21549ವಿವೇಕಾನಂದ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ಆಪ್‌ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್‌ಡೆವಲಪ್‌ ಮೆಂಟ್‌ , ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ, ರಿಂಗ್‌ರೋಡ್‌ ಹತ್ತಿರ ಮೈಸೂರು ಹೆಬ್ಬಾಳು 
21550ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ (ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ)ಕೊಠಡಿ 1,ಜಯದೇವನಗರ 
21551ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ (ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ)ಕೊಠಡಿ 2, ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 
21552ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ 
21553ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ), ನಾಗನಹಳ್ಳಿ 
21554ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ನಾಗನಹಳ್ಳಿ 
21555ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ) ನಾಗನಹಳ್ಳಿ 
21556ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ 
21557ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ 
21558ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಳಸ್ತವಾಡಿ 
21559ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ) , ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ 
21560ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1), ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ 
21561ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ), ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ 
21562ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಲವತ್ತ 
21563ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ) (ಪೂರ್ವಭಾಗ), ಬೆಳವತ್ತ 
21564ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯದ ಕೊಠಡಿ ) ಬೆಳವತ್ತ 
21565ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಾಲೇ (ಮದ್ಯದ ಕೊಠಡಿ), ಬೆಳವತ್ತ 
21566ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೆಳವತ್ತ 
21567ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೆಳವತ್ತ 
21568ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೆ ಆರ್‌. ಮಿಲ್‌ ಕಾಲೋನಿ 
21569ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೆ ಆರ್‌. ಮಿಲ್‌ ಕಾಲೋನಿ 
21570ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಮಿಲ್‌ ಕಾಲೋನಿ 
21571ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕೆಸರೆ 
21572ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1, ಕಾಮನಕೆರೆ ಹುಂಡಿ 
21573ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕಾಮನಕೆರೆ ಹುಂಡಿ 
21574ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಳಿಸಿದ್ದನ ಹುಂಡಿ (ಕೊಠಡಿ 1), ಕಾಳಿಸಿದ್ದನಹುಂಡಿ 
21575ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಳಿಸಿದ್ದನ ಹುಂಡಿ,ಕೊಠಡಿ 2, ಕಾಳಿಸಿದ್ದನಹುಂಡಿ 
21576ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
21577ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
21578ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
21579ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
21580ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಳೇಕಟ್ಟಡದ ಹೆಂಚಿನಮನೆ, ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
21581ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾರಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
21582ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಶೀಗಳ್ಳಿ) ಮರಿದೇವನಕೊಪ್ಪಲು 
21583ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ನಾಗವಾಲ 
21584ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ನಾಗವಾಲ 
21585ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
21586ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಚಿಯೆ 2, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
21587ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪಲು 
21588ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಕೊಠಡಿ 1), ಹುಯಿಲಾಳು 
21589ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಕೊಠಡಿ 2), ಹುಯಿಲಾಳು 
21590ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ 1, ಬೆಳವಾಡಿ 
21591ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಬೆಳವಾಡಿ 
21592ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ 2, ಬೆಳವಾಡಿ 
21593ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ 1, ಬೆಳವಾಡಿ 
21594ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ 2, ಬೆಳವಾಡಿ 
21595ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ 3, ಬೆಳವಾಡಿ 
21596ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
21597ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹಿನಕಲ್ 
21598ವಿ ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭೀವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ,ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ1 
21599ವಿ ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭೀವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 
215100ವಿ ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭೀವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ 3 
215101ವಿ ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭೀವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 
215102ಮೈಸೂರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬೋಗಾಧಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ 
215103ಮೈಸೂರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬೋಗಾಧಿ 2ನೇ ಹಂತ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ 
215104ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಸಭಾಂಗಣ,ಕೊಠಡಿ 1, ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215105ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಸಭಾಂಗಣ,ಕೊಠಡಿ 2, ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215106ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 1), ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215107ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 2), ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215108ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 3), ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215109ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 4) ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215110ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 5) ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ,ಹಿನಕಲ್‌ ಹುಂಡಿ ಬೀದಿ,ಕೊಠಡಿ 1, ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ,ಕೊಠಡಿ 1 ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಠಡಿ 3, ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215114ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹಿನ್ ಕಲ್ ಹುಂಡಿ ಬೀದಿ(ಕೊಠಡಿ ನಂ 3) 
215115ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215116ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3),ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215117ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಪುಷ್ಕರಿಣಿ, ವಿಧ್ಯಾಶ್ರಮ, ವಿಜಯನಗರ, ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾತಗಳ್ಳಿ 
215119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಥಡಿ ನಂ 2 , ಭಾರತ ನಗರ, ಸಾತಗಳ್ಳಿ 
215120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ 1, ಹಂಚ್ಯ 
215121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ 2, ಹಂಚ್ಯ 
215122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮರವಳ್ಳಿ 
215123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಣಿಕ್ಯಪುರ 
215124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ 
215125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ 
215126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಟ್ಟಹುಂಡಿ 
215127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಹಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
215128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾಹುಕಾರಹುಂಡಿ 
215129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವನಪುರ 
215130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ 1, ಬೋಗಾದಿ 
215131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ 2, ಬೋಗಾದಿ 
215132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ 2, ಬೋಗಾದಿ 
215133ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೋಗಾದಿ 
215134ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ02, ಬೋಗಾದಿ 
215135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1, ಬೋಗಾದಿ 
215136ಮರಿಯ ನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೋಗಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಕೊಠಡಿ ಸಂ1 
215137ಮರಿಯ ನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೋಗಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 
215138ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ 114 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಬೋಗಾದಿ,ಕೊಠಡಿ 1, ಬೋಗಾದಿ 
215139ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ 114 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಬೋಗಾದಿ,ಕೊಠಡಿ 2, ಬೋಗಾದಿ 
215140ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ 114 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಬೋಗಾದಿ,ಕೊಠಡಿ 3, ಬೋಗಾದಿ 
215141ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 1, ಬೋಗಾದಿ 
215142ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 2, ಬೋಗಾದಿ 
215143ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 3, ಬೋಗಾದಿ 
215144ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 4, ಬೋಗಾದಿ 
215145ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 5, ಬೋಗಾದಿ 
215146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಸಂತ ನಗರ, ಜನತಾನಗರ, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 
215147ಇಂದಿರಾ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ ಐ ಜಿ 13 ಶಾರದದೇವೀನಗರಕೊಠಡಿ ನಂ1 
215148ಇಂದಿರಾ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ ಐ.ಜಿ 13, , ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 
215149ಇಂದಿರಾ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ ಐ.ಜಿ 13, , ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 3 
215150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಸಂತ ನಗರ, ಜನತಾನಗರ, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 
215151ಇಂದಿರಾ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ ಐ.ಜಿ 13, , ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 5 
215152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಸಂತನಗರ , ಜನತಾನಗರ ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 3 
215153ಶಾರದ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಾರದ ದೇವಿ ನಗರ 
215154ಶಾರದ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಾರದ ದೇವಿ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 
215155ರೋಟರಿ,ಪಶ್ಚಿಮ,ತಾಯಿ&ಕಿವುಡುಮಗುವಿನಸಂಸ್ಥೆ(ಕೊ.ಸ1)ನಂ197 
2151561 Janatha Nagar 1st Stage, Bogadi 
215157ರೋಟರಿ,ಪಶ್ಚಿಮ,ತಾಯಿ&ಕಿವುಡು,ಮಗುವಿನ,ಸಂಸ್ಥೆ ನಂ197 
215158ರೋಟರಿ,ಪಶ್ಚಿಮ,ತಾಯಿ&ಕಿವುಡು,ಮಗುವಿನ,ಸಂಸ್ಥೆ,ಕೊ.ಸಂ4,ನಂ197 
215159ಜ್ಞಾನಕೀರ್ತಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) ಜನತಾನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಬೋಗಾದಿ 
215160ಜ್ಞಾನಕೀರ್ತಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3) ಜನತಾನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಬೋಗಾದಿ 
215161ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಿಶುವಿಹಾರ 4ನೇ ಹಂತ ಜನತಾನಗರ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215162ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಿಶುವಿಹಾರ 4ನೇ ಹಂತ ಜನತಾನಗರ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) ಬೋಗಾದಿ 
215163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡಹಟ್ಟಿಹುಂಡಿ 
215164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮರಯ್ಯನಹುಂಡಿ 
215165ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
215166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಮಾರಬೀಡು 
215167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೆಟ್ಟಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ 
215168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ 
215169ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ,ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ -ಬೀರಿಹುಂಡಿ 
215170ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ -ಬೀರಿಹುಂಡಿ 
215171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅಣಗಹಳ್ಳಿ 
215172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
215173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮರಟೀಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ 1, ) 
215174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮರಟೀಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ 2,) 
215175ದೀಪ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ರೂಪ ನಗರ 
215176ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ ನಂ 1), ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು 
215177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) , ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು 
215178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ 
215179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗಲಹುಂಡಿ 
215180ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೆ ಸಾಲುಂಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
215181ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೆ ಸಾಲುಂಡಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
215182ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215183ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215184ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3) 
215185ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಮೈಸೂರು, (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215186ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಮೈಸೂರು,(ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215187ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1)ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, ವಾಸು ಲೇಔಟ್ 
215188ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ,4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಐ,ಬ್ಲಾಕ್,ಕೊಠಡಿ ನಂ 2,ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 
215189ಆರ್ಕೆಡ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, 
215190ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕನಕದಾಸ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 
215191ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕನಕದಾಸ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 
215192ರೋಟರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 
215193ರೋಟರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು, ಕೊಠಡಿ-2 
215194ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, (ಕೊಠಡಿ ನಂ 4) 
215195ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, (ಕೊಠಡಿ ನಂ 5) 
215196ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ-9, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1), ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 
215197ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ-9, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ( ಕೊಠಡಿ ನಂ 2), ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 
215198ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ನಿಮಿಷಾಂಬ ನಗರ, 
215199ಚಂಪಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಂ-1609, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ವಿಶ್ವಮಾನವ ಡಬ್ಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಎ ಕ್ರಾಸ್, ಮೂರನೇ ಮೇನ್ ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಡಿ.ವಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, 
215200ಚಂಪಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಂ-1609, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ವಿಶ್ವಮಾನವ ಡಬ್ಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಎ ಕ್ರಾಸ್, ಮೂರನೇ ಮೇನ್ ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಡಿ.ವಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, 
215201ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ-9, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3), ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 
215202ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ-9, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 4), ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 
215203ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ,ಕೊಠಡಿ-3 
215204ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಕೊಠಡಿ-4 
215205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗದ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ, ಆಲನಹಳ್ಳಿ 
215206ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ( ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ), ಆಲನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215207ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ( ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ), ಆಲನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215208ಶಾಶ್ವತಾ ಸೇವಾ ಶಾಲೆ (ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ), ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ, ಆಲನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215209ಶಾಶ್ವತಾ ಸೇವಾ ಶಾಲೆ (ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ), ಆಲನಹಳ್ಳಿ 
215210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಡನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215211ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಡನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215212ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ 
215213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕಟ್ಟೆ 
215214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಳಿಗೆಹುಂಡಿ 
215215ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಹೊಸಹುಂಡಿ 
215216ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹುಂಡಿ 
215217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ 1, ಬಂಡೀಪಾಳ್ಯ 
215218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ 2, ಬಂಡೀಪಾಳ್ಯ 
215219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ 1,ಕುಪ್ಪಲೂರು 
215220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ 1) , ರಮಾಬಾಯಿ ನಗರ 
215221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ 2) , ರಮಾಬಾಯಿ ನಗರ 
215222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಮಾಬಾಯಿ ನಗರ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3) 
215223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮಾದಹಳ್ಳಿ 
215224ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಗೋಪಾಲಪುರ 
215225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಗೋಪಾಲಪುರ 
215226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಗೋಪಾಲಪುರ 
215227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಧನಗಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಧನಗಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಗಳ್ಳಿ 
215230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಯಡಹಳ್ಳಿ 
215231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರ್ತಹಳ್ಳಿ 
215232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮೂಗನಹುಂಡಿ 
215233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗಾಂಬುದಿ ಪಾಳ್ಯ(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) 
215234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ, ಕೋಟೆಹುಂಡಿ 
215235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೋಟೆಹುಂಡಿ 
215236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 
215237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರಸಯ್ಯನಹುಂಡಿ 
215238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ,ಕೊಠಡಿ 1,ಮಹದೇವಪುರ 
215239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ,ಕೊಠಡಿ 2,ಮಹದೇವಪುರ 
215240ಎನೆಡ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ-1, ಮಹದೇವಪುರ 
215241ಎನೆಡ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ, ಕೊಠಡಿ-2 
215242ಏನೆಡ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ, (ಕೊಠಡಿ 3) 
215243ಎನೆಡ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ, (ಕೊಠಡಿ 4) 
215244ಎನೆಡ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ, (ಕೊಠಡಿ 5) 
215245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರೂರು ಕೊಠಡಿ-1 
215246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರೂರು ಕೊಠಡಿ-2 
215247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಮಂಡಕಳ್ಳಿ 
215248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಮಂಡಕಳ್ಳಿ 
215249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗೆಜ್ಜಗಳ್ಳಿ 
215250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬರಡನಪುರ 
215253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾರಿಪುರ 
215254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ), ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿ 
215255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆಹುಂಡಿ 
215256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಡಿ ಸಾಲುಂಡಿ 
215257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಡಿ ಸಾಲುಂಡಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚಲಗೂಡು 
215259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಉದ್ಬೂರು 
215260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೊಠಡಿ) ಉದ್ಬೂರು 
215261ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಉದ್ಬೂರು 
215262ಗ್ರಾಮ ಪ0ಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ , ಉದ್ಬೂರು 
215263ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಉದ್ಬೂರು 
215264ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಉದ್ಬೂರು 
215265ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯ ಭಾಗ), ಉದ್ಬೂರು 
215266ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಳಲವಾಡಿ 
215267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ದೂರು (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ದೂರು (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್‌ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
215270ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚುಂಚರಾಯನಹುಂಡಿ 
215271ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಮಚನಹಳ್ಳಿ 
215272ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಲಿಗರ ಕಾಲೋನಿ 
215273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಜ್ಜೆಗೌಡನಪುರ 
215276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡನಹಳ್ಳಿ 
215277ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ), ಅರಸಿನಕೆರೆ 
215278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215279ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215280ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಯಪುರ ಎಡಭಾಗ 
215281ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಯಪುರ , ಬಲಭಾಗ 
215282ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
215283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ತಳೂರು 
215284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ತಳೂರು 
215285ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಸಿಂಧುವ ಳ್ಳಿ 
215286ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ 1, ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ 
215287ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ 2, ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ 
215288ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಡದಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3) 
215289ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಡದಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 5) 
215290ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾತಹಳ್ಳಿ 
215291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಕಡಕೊಳ 
215292ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಕಡಕೊಳ 
215293ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕಡಕೊಳ 
215294ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯ ಭಾಗ), ಕಡಕೊಳ 
215295ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಡಿ ಮರಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ 
215296ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಗರ ನಂಜಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, 
215297ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215298ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215299ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಕಾನ್ಯ 
215300ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುರುಡಗಳ್ಳಿ 
215301ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ, ತೊರೆಯನಕಾಟೂರು 
215302ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ತೊರೆಯನಕಾಟೂರು 
215303ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ 
215304ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ 
215305ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡನಹಳ್ಳಿ 
215306ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕಾಟೂರು 
215307ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ದೂರ 
215308ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ದೂರ 
215309ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ದೂರ 
215310ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ದೂರ 
 
Hosted By Copyright (c) 2018, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.