2018 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2018 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NoPart NoPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2161ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಟಿ.ಕೆ.ಬಡಾವಣೆ,4ನೇ ಹಂತ,ರೂಂ ನಂ.1 ಮೈಸೂರು 
2162ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಟಿ.ಕೆ.ಬಡಾವಣೆ,4ನೇ ಹಂತ,ರೂಂ ನಂ.2,ಮೈಸೂರು 
2163ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ಕೆ.ಬಡಾವಣೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 3 ಮೈಸೂರು 
2164ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಟಿ.ಕೆ.ಬಡಾವಣೆ,4ನೇ ಹಂತ,ರೂಂ ನಂ.4,ಮೈಸೂರು 
2165ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ಕೆ. ಬಡಾವಣೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 5 ಮೈಸೂರು 
2166ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ಕೆ. ಬಡಾವಣೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 6 ಮೈಸೂರು 
2167ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ಕೆ. ಬಡಾವಣೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 7 ಮೈಸೂರು 
2168ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತೊಣಚಿಕೊಪ್ಪಲು ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ 1 ಮೈಸೂರು. 
2169ತರಳಬಾಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಸಾಹುಕಾರ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಟಿ. ಕೆ. ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು 
21610ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತೊಣಚಿಕೊಪ್ಪಲು ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ 2 ಮೈಸೂರು. 
21611ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತೊಣಚಿಕೊಪ್ಪಲು ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ 3 ಮೈಸೂರು. 
21612ತರಳಬಾಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಸಾಹುಕಾರ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಮೈಸೂರು. 
21613ಮಹರ್ಷಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರ, ಮೈಸೂರು 
21614ಮಹರ್ಷಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರ, ಮೈಸೂರು 
21615ಮಹರ್ಷಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.3, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರ, ಮೈಸೂರು 
21616ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ1 ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ನಗರ. 
21617ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 2 ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ. 
21618ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21619ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2 ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ 
21620ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1 ಕುವೆಂಪುನಗರ 
21621ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು 
21622ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ,ರೂಂ ನಂ 1 ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು 
21623ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ,ರೂಂ ನಂ 2,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21624ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ,ರೂಂ.ನಂ.3,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು 
21625ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ,ರೂಂ ನಂ 4 ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು 
21626ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪ ಎಡಭಾಗ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
21627ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪ ಎಡಭಾಗ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ರೂಂ ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
21628ಪ್ರಮತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ,ಉದಯರವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 3,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು 
21629ಬಾಸುದೇವ ಸೋಮಾನಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ.1,ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ,ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21630ಬಾಸುದೇವ ಸೋಮಾನಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ.2,ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ,ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21631ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ರೂಂ ನಂ.1,ಮೈಸೂರು. 
21632ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ರೂಂ ನಂ 2,ಮೈಸೂರು. 
21633ಕೆ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 1 ಕೆ ಜಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಕಟ್ಟಡ. 
21634ಪ್ರಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ,ಉದಯರವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಕುವೆಂಪುನಗರ.ರೂಂ ನಂ 1 
21635ಪ್ರಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಉದಯರವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ರೂಂ ನಂ.2,ಮೈಸೂರು. 
21636ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,(ರೂಂ ನಂ.1) ಹಳೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21637ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,(ರೂಂ ನಂ.2) ಹಳೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21638ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,(ರೂಂ ನಂ.3)ಹಳೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21639ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,(ರೂಂ ನಂ.4)ಹಳೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21640ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1,ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
21641ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಡಾ::ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಅಶೋಕಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
21642ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.2,ಮೈಸೂರು. 
21643ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಬಾಲಜಗತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1,ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 1ನೇ ಹಂತ,ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
21644ಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ ನಂ.1) ಕುವೆಂಪುನಗರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21645ಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ ನಂ.2) ಕುವೆಂಪುನಗರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21646ಡೈಸಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್,ರೂಂ ನಂ.1,ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21647ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಶಾಲೆ,(ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ) ರೂಂ ನಂ.1, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21648ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಶಾಲೆ,(ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ) ರೂಂ ನಂ.2, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21649ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಬಾಲಜಗತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21650ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಬಾಲಜಗತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3, ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21651ಡೈಸಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್,ರೂಂ ನಂ.2,ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21652ಡೈಸಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್,ರೂಂ ನಂ.3,ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21653ಗೋಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21654ಗೋಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21655ಗೋಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ರೂಂ ನಂ.3,ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21656ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.1, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21657ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.2, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು 
21658ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.3, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು 
21659ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖಾ ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಅಶೋಕಪುರಂ (ಅರಣ್ಯ ಭವನ) ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
21660ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖಾ ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಅಶೋಕಪುರಂ (ಅರಣ್ಯ ಭವನ) ರೂಂ ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
21661ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖಾ ವಲಯ ಕಛೇರಿ,ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಅಶೋಕಪುರಂ (ಅರಣ್ಯ ಭವನ) ರೂಂ ನಂ.3,ಮೈಸೂರು. 
21662ಅಶೋಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1,6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ಅಶೋಕಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
21663ಬಾಲೋದ್ಯಾನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ.1, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21664ಬಾಲೋದ್ಯಾನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ರೂಂ ನಂ.2,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಜಯನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21665ಬಾಲೋದ್ಯಾನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ.3, 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21666ಹಾರ್ಡ್ವಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
21667ಹಾರ್ಡ್ವಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
21668ಹಾರ್ಡ್ವಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.3, ಮೈಸೂರು. 
21669ಚೆಸ್ಕಾಂ (ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯ ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ) ಬಲ್ಲಾಳ್ ಸರ್ಕಲ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
21670ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಿಶ್ರಿತ ಶಾಲೆ, ವೀಣಾ ಹಿಂದಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
21671ವನಿತಾ ಸದನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
21672ಕೌಶಿಕ ಸಂಕೇತಿ ಸಂಘ,ಸಂಕೇತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,ರೂಂ ನಂ.1(ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಂ.) ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರಸ್ತೆ,ಜಯನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21673ಕೌಶಿಕ ಸಂಕೇತಿ ಸಂಘ,ಸಂಕೇತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,(ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಂ ಹಾಲ್) ರೂಂ ನಂ.2,ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರಸ್ತೆ,ಜಯನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21674ಕೌಶಿಕಸಂಕೇತಿ ಸಂಘ,ಸಂಕೇತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,(ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಂ ಹಾಲ್)ರೂಂ ನಂ.3, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21675ರಾಯಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1, 4 & 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ,ಜಯನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21676ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಜಯನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21677ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 13ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ಡಾ::ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ದುಂಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಅಶೋಕಪುರಂ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
21678ಮಹಾವೀರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21679ಮಹಾವೀರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21680ಮಹಾವೀರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21681ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಅನುಧಾನಿತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 3ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21682ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಅನುಧಾನಿತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 3ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21683ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಅನುಧಾನಿತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 3ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21684ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಅನುಧಾನಿತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.4, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 3ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21685ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿವಪುರ, ಮೈಸೂರು. 
21686ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ (ಬಾಲವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೆ) ಶಿವಪುರ,ಮೈಸೂರು. 
21687ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಅಶೋಕಪುರಂ 13ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ದುಂಡಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
21688ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.1, ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21689ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ರೈಲ್ವೆ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
21690ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ರೂಂ ನಂ.2,ರೈಲ್ವೆ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಕಾಲೋನಿ,ಮೈಸೂರು. 
21691ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್,ಉತ್ತರ ಭಾಗ,1ನೇ ಹಂತ,ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಸಬರ್ಬ್,ರೂಂ ನಂ.1,ಮೈಸೂರು. 
21692ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್,ರೂಂ ನಂ.2,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, 1ನೇ ಹಂತ,ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಸಬರ್ಬ್,ಮೈಸೂರು. 
21693ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ.2,ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
21694ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ.3, ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21695ಸೆಂಟ್ ರೀಟಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ.1, ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21696ಸೆಂಟ್ ರೀಟಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ರೂಂ ನಂ.2,ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
21697ಸೆಂಟ್ ರೀಟಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ರೂಂ ನಂ.3,ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
21698ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ)ಎಡಭಾಗ,2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
21699ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ)ಬಲಭಾಗ,2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216100ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ,(ದಕ್ಷಿಣ)2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216101ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.3,ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ,ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216102ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1,(ಬಲಭಾಗ)ಅಶೋಕಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216103ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ)ರೂಂ ನಂ.2,ಅಶೋಕಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216104ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ)ರೂಂ ನಂ.3,ಅಶೋಕಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216105ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಕಾಲೇಜು,ರಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216106ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ,ರೂಂ.ನಂ.1,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ನಂಜುಮಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ,ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216107ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ ,ರೂ.ನಂ.2, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ನಂಜುಮಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ,ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216108ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1,ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216109ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2,ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216110ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ,ವಾಣಿವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,(ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ) ಮೈಸೂರು. 
216111ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎನ್.ಎಂ.ಕೆ.ಬಾಲಬೋದಿನಿ ,ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
216112ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ ಆರ್ಯ ಬಾಲಿಕಾ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1,ಬಿ.ಬಿ.ಲಾಯ ರಸ್ತೆ,ುತ್ತರ ಭಾಗ, ಮೈಸೂರು. 
216113ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಾಶೀಪತಿ ಅಗ್ರಹಾರ, ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216114ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ,ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216115ಅಂಬಾಳೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216116ಡಿ.ಬನುಮಯ್ಯ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು,ನ್ಯೂ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಮೈಸೂರು. 
216117ಮಹಾರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನ್ಯೂ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ,ಯೋಗಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ (ಉತ್ತರ ಬಾಗ) ಮೈಸೂರು. 
216118ಮಹಾರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ವೇದ ಮತ್ತು ಆಗಮ ವಿಭಾಗ ಕೊಠಡಿ)ನ್ಯೂ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216119ಅಕ್ಕನಬಳಗ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತ್ಯಾಗರಾಜ 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
216120ಅಕ್ಕನಬಳಗ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2,ತ್ಯಾಗರಾಜ 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216121ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ ಆರ್ಯ ಬಾಲಿಕಾ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಿ.ಬಿ.ಲಾಯ ರಸ್ತೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ.ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
216122ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ,ಕೆ.ಆರ್‌.ಮೊಹಲ್ಲಾ ರೂಂ ನಂ 1 
216123ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,ರೂಂ.ನಂ.2,3ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ,ಕೆ ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ,ಮೈಸೂರು. 
216124ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಜಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ:1,ದಕ್ಷಿಣಬಾಗ,ಗಾಡಿ ಚೌಕದ ಎದುರುಗಡೆ,ಕೆ.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾ,ಮೈಸೂರು 
216125ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಜಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗಾಡಿ ಚೌಕ ಎದುರುಗಡೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮೈಸೂರು. 
216126ಸರ್ಕಾರಿ ಮಿಶ್ರತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಡಿ ಚೌಕ ಎದುರುಗಡೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು. 
216127ಅರಮನೆ ಪದ್ಮರಾಜ ಪಂಡಿತರ ಜೈನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
216128ಅರಮನೆ ಪದ್ಮರಾಜ ಪಂಡಿತರ ಜೈನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,ರೂಂ ನಂ.2, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216129ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1,ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ವಿ.ಎಂ.ವಿ. ಬಾಲಬೋದಿನಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ) ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ವಿ.ಎಂ.ವಿ. ಬಾಲಬೋದಿನಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ) ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216132ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫೀಸ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿ.ಎಂ.ವಿ.ಬಾಲಬೋದಿನಿ,ರೂಂ ನಂ.3,ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216134ವಾಣಿವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216135ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216136ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2,ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಮೈಸೂರು. 
216137ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216138ವಾಣಿವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ,2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216139ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216140ನಳಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216141ನಳಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216142ನಳಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216143ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಬಾಲಿಕಾ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216144ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216145ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216146ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216147ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ರೂಂ ನಂ.3, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಮೈಸೂರು. 
216148ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ.1, ಶಂಕರಮಠ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಚಾವಡಿ ಬೀದಿ, ಮೈಸೂರು. 
216149ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ.2, ಶಂಕರಮಠ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಚಾವಡಿ ಬೀದಿ, ಮೈಸೂರು. 
216150ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಚಾವಡಿ ರಸ್ತೆ, ಶಂಕರಮಠ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216151ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2,ಚಾವಡಿ ರಸ್ತೆ,ಶಂಕರಮಠದ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು 
216152ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬಿ.ಬಿ.ಗಾರ್ಡನ್, ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
216153ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬಿ.ಬಿ.ಗಾರ್ಡನ್, ರೂಂ ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
216154ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.1, ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216155ಸೀತಾಸದನ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
216156ಸೀತಾಸದನ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
216157ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ, ರೂಂ ನಂ.1,ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4, ವಿ.ಎಂ.ವಿ.ಬಾಲಬೋದಿನಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ) ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216159ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ರೂಂ ನಂ. 2 
216160ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಸಂಸೃತಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.1, ಸೂಯೆಜ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮೈಸೂರು. 
216162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.2, ಸೂಯೆಜ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮೈಸೂರು. 
216163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.3, ಸೂಯೆಜ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮೈಸೂರು. 
216164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.4, ಸೂಯೆಜ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮೈಸೂರು. 
216165ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಛೇರಿ, ಸೂಯೆಜ್ ಫಾರಂ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಸೂಯೆಜ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216166ವಾಗ್ದೇವಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1, ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216167ವಾಗ್ದೇವಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2,ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ,ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216168ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಮಾರಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲ ಭಾಗ) ರೂಂ.ನಂ.1, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216169ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಮಾರಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲ ಭಾಗ) ರೂಂ.ನಂ.1, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂ. ನಂ-1, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜನತಾ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ-2, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜನತಾ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216172ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.1, ದೇವಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು. 
216173ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.2, ದೇವಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು. 
216174ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.3, ದೇವಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು. 
216175ವಿಜಯ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ, ಬಿ.ಕಾಂ, ರೂಂ ನಂ.1, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, 2ನೇ ಹಂತ, ದೇವಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು. 
216176ವಿಜಯ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ, ಬಿ.ಕಾಂ, ರೂಂ ನಂ.2, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, 2ನೇ ಹಂತ, ದೇವಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು. 
216177ವಿಜಯ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ, ಬಿ.ಕಾಂ, ರೂಂ ನಂ.2, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, 2ನೇ ಹಂತ, ದೇವಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು. 
216178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಜನತಾ ಬಡಾವಣೆ, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216179ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216180ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216181ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ರೂಂ ನಂ 3 ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216182ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.1, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216183ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.2, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216184ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ.1), ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216185ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ.2), ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216186ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ.3), ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216187ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ.3), ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216188ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ.5, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216189ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.3, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216190ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.3, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216191ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.5, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216192ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ನಂ.4, (ಎಡಭಾಗ) ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216193ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ, ರೂಂ.ನಂ.2,ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು. 
216194ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ರೂಂ.ನಂ.3, ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು. 
216195ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ) ರೂಂ.ನಂ.1, (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ), ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216196ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ) ರೂಂ.ನಂ.1, (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ), ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216197ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ರೂಂ.ನಂ.3,ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
216198ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ರೂಂ.ನಂ.4, ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು. 
216199ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ 1, ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು 
216200ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶಂಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ಗೌರಿಶಂಕರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು 
216201ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶಂಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ಗೌರಿಶಂಕರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು 
216202ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು, ಮೈಸೂರು. 
216203ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಬಲ ಭಾಗ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು, ಮೈಸೂರು. 
216204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಮಾನಸ ರಸ್ತೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು. ಮೈಸೂರು. 
216205ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಇಂದಿರಾನಗರ ಮಾನಸ ರಸ್ತೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು. ಮೈಸೂರು. 
216206ಸಿ.ಟಿ.ಐ. ಬಿ.ಹೆಡ್ ಕಾಲೇಜು, ವಸಂತಮಹಲ್, ಮೈಸೂರು. 
216207ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅರಸು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1 ನಜರ್ ಬಾದ್, ಮೈಸೂರು. 
216208ನಗರಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿ ಛತ್ರ, ರೂಂ ನಂ.1,ವಿನಯ ಮಾರ್ಗ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
216209ನಗರಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿ ಛತ್ರ, ರೂಂ ನಂ.2,ವಿನಯ ಮಾರ್ಗ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
216210ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1,ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
216211ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2,ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
216212ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್,ರೂಂ ನಂ.3,ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು,ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ,ಇಂದಿರಾನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
216213ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1, ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಪೋಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್, ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216214ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್, ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಎ.ಆರ್.ಪಿ (ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ)ರೂಂ ನಂ.3,ಮೈಸೂರು. 
216216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಎ.ಆರ್.ಪಿ (ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ) ರೂಂ ನಂ.4, ಮೈಸೂರು. 
216217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಲೈನ್,ರೂಂ ನಂ.1,(ಕುರುಬಾರಹಳ್ಳಿ)ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
216218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಲೈನ್,ರೂಂ ನಂ.2,(ಕುರುಬಾರಹಳ್ಳಿ)ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
216219ಟೆರಿಷಿಯನ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಸನ್ಮಾರ್ಗ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216220ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ರೂಂ ನಂ.3,ವಿನಯ ಮಾರ್ಗ,ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
216221ವಿವೇಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಎದುರು,ರೂಂ ನಂ.1,ಮೈಸೂರು. 
216222ವಿವೇಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಎದುರು,ರೂಂ ನಂ.2,ಮೈಸೂರು. 
216223ವಿವೇಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಎದುರು,ರೂಂ ನಂ.3, ಮೈಸೂರು. 
 
Hosted By Copyright (c) 2018, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.