2018 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2018 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NoPart NoPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2171ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡತಮ್ಮಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಐಜಿ 36,ಹುಡ್ಕೋ, 1ನೇಹಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಮೈಸೂರು ರೂಂ.ನಂ.1 
2172ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡತಮ್ಮಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ,ಎಂಐಜಿ 36,ಹುಡ್ಕೋ,1ನೇಹಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಮೈಸೂರು ರೂಂ.ನಂ.2 
2173ಶ್ರೀದೊಡ್ಡತಮ್ಮಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಶಾಲೆ,ಹುಡ್ಕೋ 1ನೇ ಹಂತ, ಎಮ್ ಐ ಜಿ -36,ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಮೈಸೂರು ರೂಂ.ನಂ.3 
2174ಕಾಮಧೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ,ಮೈಸೂರು . ರೂ.ನಂ.1 
2175ಕಾಮದೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ ,ಮೈಸೂರು ರೂಂ.ನಂ.2 
2176ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, (ರೂಂ.ನಂ.1), ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
2177ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, (ರೂಂ.ನಂ.2), ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
2178ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, (ರೂಂ.ನಂ.3), ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
2179ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, (ರೂಂ.ನಂ.3), ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21710ಆಶಾಕಿರಣ ವಿದ್ಯಾಲಯ,ರೂಂ ನಂ.1 ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ,ಹೆಬ್ಬಾಳು ಮೈಸೂರು. 
21711ಆಶಾಕಿರಣ ವಿದ್ಯಾಲಯ,ರೂಂ ನಂ.2 ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ,ಹೆಬ್ಬಾಳು ಮೈಸೂರು. 
21712ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ)ರೂಂ.ನಂ.1, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು 
21713ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ)ರೂಂ.ನಂ.2, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು 
21714ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ರೂಂ.ನಂ.1) ಉತ್ತರ ಭಾಗ , ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು,ಮೈಸೂರು 
21715ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ರೂಂ.ನಂ.2)ಉತ್ತರಭಾಗ ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು 
21716ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಾಳು 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು (ರೂ ನಂ 1) 
21717ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ ,ರೂಂ.ನಂ.2)ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಾಳ್‌ 2ನೇಹಂತ, ಮೈಸೂರುಳು 
21718ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರೊಂ.ನಂ.3) ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಾಳ 2ನೇಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21719ಶ್ರೀ ಪರಮಹಂಸ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ ಸಂಸ್ಥೆ, (ರೂಂ.ನಂ. 4), ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಾಳ್, 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21720ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ರೂಂ.ನಂ. 1), ಅಭಿಷೇಕ್ ವೃತ್ತ, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು. 
21721ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ರೂಂ.ನಂ. 2), ಅಭಿಷೇಕ್ ವೃತ್ತ, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು. 
21722ಶ್ರೀ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತರೂಂ -1 
21723ಶ್ರೀ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಜಯನಗರ 2ನೇಹಂತ ಮೈಸೂರು ರೊಂ.ನಂ.2 
21724ಶ್ರೀಕಲಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಜಯನಗರ 2 ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು (ರೊಂ .ನಂ .3 ) 
21725ಶ್ರೀಕಲಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಜಯನಗರ 2 ನೇ ಹಂತ , ಮೈಸೊರು (ರೊಂ .ನಂ . 4 ಪಶ್ಚಿಮಬಾಗ) 
21726ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ರೂಂ.ನಂ. 4), ಅಭಿಷೇಕ್ ವೃತ್ತ, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು. 
21727ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ರೂಂ.ನಂ. 4), ಅಭಿಷೇಕ್ ವೃತ್ತ, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು. 
21728ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ರೂಂ.ನಂ.5), ಅಭಿಷೇಕ್ ವೃತ್ತ, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು. 
21729ಸಮುದಾಯ ಭವನ, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು. 
21730ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1)ಹೆಬ್ಬಾಳು 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21731ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ(ರೂಂ.ನಂ. 2)ಹೆಬ್ಬಾಳು 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21732ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 3) ಹೆಬ್ಬಾಳು 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21733ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ಹೆಬ್ಬಾಳು ,ಮೈಸೂರು 
21734ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.4) ಹೆಬ್ಬಾಳು 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21735ಶಿಷ್ಕರ್ಣಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ, (ರೂಂ.ನಂ.1), ಹೆಬ್ಬಾಳ್ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21736ಶಿಷ್ಕರ್ಣಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ, (ರೂಂ.ನಂ.02), ಹೆಬ್ಬಾಳ್ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21737ಶಿಷ್ಕರ್ಣಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ, (ರೂಂ.ನಂ.03), ಹೆಬ್ಬಾಳ್ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21738ಶಿಷ್ಕರ್ಣಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮಂಚೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ,(ರೂಂ.ನಂ.4) 1ನೇ ಹಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಮೈಸೂರು 
21739ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ (ಲ ನಾ ಕೆ),(ರೂಂ.ನಂ.1)ಮಂಚೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು 
21740ಕನ್ನಿಕಾ ಕಾವೇರಿ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹೆಬ್ಬಳು 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21741ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,(ಲನಾಕೆ) ರೂಂ.ನಂ.2, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು. 
21742ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,(ಲನಾಕೆ) ರೂಂ.ನಂ.3, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು. 
21743ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕಾಲೋನಿ, (ರೂಂ.ನಂ.1) ಮೈಸೂರು 
21744ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕಾಲೋನಿ, (ರೂಂ.ನಂ.2) ಮೈಸೂರು 
21745ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಲೇಔಟ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21746ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು. 
21747ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು. 
21748ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.03, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು. 
21749ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.04, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು. 
21750ವೈಶಾಲಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ನರ್ಸರಿ ಲೋಯರ್‌ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, ರೂಂ.ನಂ.1, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು 
21751ವೈಶಾಲಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ನರ್ಸರಿ ಲೋಯರ್‌ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, (ರೂಂ.ನಂ.2)ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು 
21752ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು (ರೂಂ.ನಂ.1) 
21753ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು (ರೂಂ.ನಂ.2) 
21754ಗ್ರೇಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಕುಂಬಾರ್ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು 
21755ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು (ರೂಂ.ನಂ.3) 
21756ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. (ರೂಂ.ನಂ.4) ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು 
21757ಡಿ.ಸಂಜೀವಯ್ಯ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಜನರಲ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ , 1ನೇ ಹಂತ ವಿಜಯನಗರ,ಮೈಸೂರು 
21758ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ರೂಂ. ನಂ .1 , ಮೈಸೂರು-ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆ , ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21759ಮೈಸೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಗೋಕುಲಂ (ರೊಂ. ನಂ. 1 )ಮೈಸೂರು 
21760ಮೈಸೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಗೋಕುಲಂ (ರೊಂ. ನಂ. 2 ) 
21761ನಿರ್ಮಲ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.03, ಗೋಕುಲಂ 3ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21762ಮೈಸೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಗೋಕುಲಂ (ರೊಂ. ನಂ. 1 ) 
21763ಮೈಸೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಗೋಕುಲಂ (ರೂಂ. ನಂ. 2 ) 
21764ನಿರ್ಮಲ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.04, ಗೋಕುಲಂ 3ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21765ಮೈಸೊರು ವೆಸ್ಟ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ (ರೊಂ .ನಂ .2) ಗೋಕುಲಂ 
21766ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು. 
21767ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು. 
21768ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ ಸ್ಕೂಲ್ (ರೂಂ .ನಂ. 3)ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆ 
21769ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ ಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ. 4) ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆ 
21770ಮಹಾವೀರ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಬೃಂದಾವನ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ (ರೂ.ನಂ. 1)ಮೇಟಗಳ್ಳಿ,ಮೈಸೂರು 
21771ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮೇಟಗಳ್ಳಿ , ಮೈಸೂರು 
21772ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ಮೇಟಗಳ್ಳಿ , ಮೈಸೂರು 
21773ಸಪ್ತಸ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ನಗರ,ಮೇಟಗಳ್ಳಿ,ರೂಂ.ನ.1 
21774ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀನಗರ, ಮೇಟಗಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 
21775ಸಪ್ತಸ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ನಗರ,ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ರೂ.ನ.2, ಮೈಸೂರು 
21776ಸಪ್ತಸ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗದಕಟ್ಟಡ ರೂ.ನಂ.3,ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಗರ,ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 
21777ಸಪ್ತಸ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ರೂ.ನಂ.4 ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಗರ ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 
21778ಕರಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.01, ಬೆಲವತ್ತ, ಮೈಸೂರು. 
21779ಕರಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಬೆಲವತ್ತ, ಮೈಸೂರು. 
21780ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವರುಣಾ ನಾಲಾ ಕಛೇರಿ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ರೂ .ನಂ .1 ಮಂಜುನಾಥಪುರ, ಮೈಸೂರು 
21781ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವರುಣಾ ನಾಲಾ ಕಛೇರಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಮಂಜುನಾಥಪುರ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಮೈಸೂರು 
21782ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಆಡಳಿತವಿಭಾಗ(ಕರ್ನಾಟಕಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಕೈಗಾರಿಕಾಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ)ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ 1ನೇ ಹಂತ ಯಾದವಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು 
21783ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆ , ಗೋಕುಲಂ, ರೂಂ.ನಂ.1 
21784ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ .ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆ , ಗೋಕುಲಂ, ರೂಂ.ನಂ.2 
21785ನಿರ್ಮಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಚೂಲ್, 2ನೇ ಮೇನ್ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಪುರಂ,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1. ವಿ ವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ 
21786ನಿರ್ಮಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಿಡಲ್‌ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌,2ನೇಮೇನ್‌ ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ,ರೂಂ.ನಂ.2 
21787ನಿರ್ಮಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಿಡಲ್‌ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌,2ನೇಮೇನ್‌ ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ,ರೂಂ.ನಂ.3 
21788ನಿರ್ಮಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಿಡಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಕಟ್ಟಡ 2ನೇ ಮೇನ್,ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರಂ,ರೂಂ.ನಂ.3 
21789ಸೇಂಟ್ ತೇರೆಸ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ,ನಿರ್ಮಲ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಮಿಡಲ್ & ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಡ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ವಿ ವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ 
21790ಸೇಂಟ್ ತೇರೆಸ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ನಿರ್ಮಲ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಮಿಡಲ್ & ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಡ,2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ವಿ ವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ 
21791ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿ.ವಿ. ಪುರಂ, ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು. 
21792ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ವಿ ವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ, (ರೂಂ ನಂ 2) ಮೈಸೂರು 
21793ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02,3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿ.ವಿ. ಪುರಂ, ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು. 
21794ಭಾರತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ ಶಾಲೆ,ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು,ಪ್ರಿನ್ಸಸ್‌ ರಸ್ತೆ , ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿ, ಮೈಸೂರು 
21795ಮಹಾಜನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ರೂಂ.ನಂ.1 
21796ಮಹಾಜನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ರೂಂ.ನಂ.2 
21797ಮಹಾಜನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ರೂಂ.ನಂ.3 
21798ಮಹಾಜನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ರೂಂ.ನಂ.4 
21799ಸೇಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಟೀಚರ್ಸ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌,ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ರೂಂ.ನಂ.1 
217100ಸೇಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಟೀಚರ್ಸ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌,ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ. ರೂಂ.ನಂ.2 
217101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿನಾಯಕನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
217102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿನಾಯಕನಗರ,ಮೈಸೂರು ರೂಂ.ನಂ.1 
217103ಮಾತೃ ಮಂಡಲಿ ಶಾಲೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರೂಂ.ನಂ.1 ಮೈಸೂರು 
217104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿನಾಯಕನಗರ (ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ) ರೂಂ.ನಂ.2 
217105ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೃತ್ತ, ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ , ರೂಂ.ನಂ.2 
217106ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೃತ್ತ, ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರೂಂ.ನಂ.3 
217107ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರೂಂ.ನಂ.4 
217108ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಒಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ ,ರೂಂ.ನಂ.1 
217109ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಒಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ , ರೂಂ.ನಂ.2 
217110ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಒಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ , ರೂಂ.ನಂ.2 
217111ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ.ನಂ.4 ಒಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು 
217112ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ 
217113ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ 
217114ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟೀರಮ್ಮ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದ ಕಿವುಡು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ,ಬಿಸಿಲುಮಾರಮ್ಮನ ರಸ್ತೆ, ವಾಗ್ದೇವಿನಗರ ಟಿ ಕೆ ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ-1 
217115ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟೀರಮ್ಮ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದ ಕಿವುಡು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2,ಬಿಸಿಲುಮಾರಮ್ಮನ ರಸ್ತೆ, ವಾಗ್ದೇವಿನಗರ ಟಿ ಕೆ ಬಡಾವಣೆ 
217116ಸಿ.ಎಫ್‌.ಟಿ.ಆರ್‌.ಐ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಯಾದವಗಿರಿ 
217117ಸುನಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನರ್ಸರಿ ಕಿರಿಯಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ವಿವೇಕಾನಂದರಸ್ತೆ ,ರೂಂ.ನಂ.1,ಯಾದವಗಿರಿ 
217118ಸುನಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನರ್ಸರಿ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ವಿವೇಕಾನಂದರಸ್ತೆ, ರೊಂ ನಂ 2, ಯಾದವಗಿರಿ 
217119ಸುನಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನರ್ಸರಿ ಲೋಯರ್‌ಮತ್ತು ಹೈಯರ್‌ಪ್ರೈಮರಿಶಾಲೆ,ವಿವೇಕಾನಂದರಸ್ತೆ ರ ರೊಂನಂ. 3, ಯಾದವಗಿರಿ 
217120ಮೇರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, ವೆಸ್ಲಿ ರಸ್ತೆ , ತಿಲಕ್‌ನಗರ ,(ರೂಂ. ನಂ.1) 
217121ಮೇರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, ವೆಸ್ಲಿ ರಸ್ತೆ , ತಿಲಕ್‌ ನಗರ (ರೂಂ. ನಂ.2)ಉಮರ್‌ ಖಯಾಂ ರಸ್ತೆ 
217122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಈದ್ಗಾ, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಪುಲಿಕೇಶಿ ರಸ್ತೆ (ರೊಂ.ನಂ.1) 
217123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಈದ್ಗಾ, ತಿಲಕ್‌ನಗರ , ಪುಲಿಕೇಶಿ ರಸ್ತೆ (ರೂಂ.ನಂ.2) 
217124ಸೆವಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ವೆಸ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಆನೆಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
217125ಕಿವುಡ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಉಮರ್ ಖಯಾಂ ರಸ್ತೆ, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
217126ರಾಜಕುಮಾರಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಣ್ಣಿಯವರ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಗರ ಆಶ್ರಮ, ರೂಂ.ನಂ.02, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
217127ರಾಜಕುಮಾರಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಣ್ಣಿಯವರ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಗರ ಆಶ್ರಮ, ರೂಂ.ನಂ.03, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
217128ಜಿಲ್ಲಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪುಲಿಕೇಶಿ ರಸ್ತೆ, ತಿಲಕ್‌ ನಗರ, 
217129ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್, ಮೇದರ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ.ನಂ.01, ಮೈಸೂರು. 
217130ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್, ಮೇದರ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ.ನಂ.02, ಮೈಸೂರು. 
217131ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್‌, ರೂಂ ನಂ. 1, ಮೇದರ ಬ್ಲಾಕ್‌ 
217132ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್‌,ರೂಂ ನಂ. 2, ಮೇದರ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮೈಸೂರು 
217133ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ವಲಯ ಕಛೇರಿ -6, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಐಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು 
217134ವಾಣಿವಿಲಾಸ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆವರಣ, ರೂಂ ನಂ. 1 
217135ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆವರಣ, ರೂಂ ನಂ. 2, ಮೈಸೂರು 
217136ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ. 
217137ಮಹಾಬೋಧಿನಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ. 
217138ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ. 
217139ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 16ನೇ ಮೇನ್‌, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ. 
217140ವಿಜಯವಿಠಲ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ. 1, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ. 
217141ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಓಂಕಾರ್‌ಮಹಲ್‌, ಸೋಮಾನಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌, ರೂಂ.ನಂ.1,ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ 
217142ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಓಂಕಾರ್‌ಮಹಲ್‌, ಸೋಮಾನಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌,ರೂಂ.ನಂ.2,ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ 
217143ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಓಂಕಾರ್‌ಮಹಲ್‌, ಸೋಮಾನಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌,ರೂಂ.ನಂ.3,ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ 
217144ಸರಸ್ವತಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮೇನ್‌, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ. 
217145ಟಿ ಟಿ ಎಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕಾಂತರಾಜೇಅರಸ್‌ ರಸ್ತೆ , ರೂ.ನಂ. 1, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ. 
217146ಟಿ ಟಿ ಎಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕಾಂತರಾಜೇಅರಸ್‌ ರಸ್ತೆ , ರೂ.ನಂ. 2, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ. 
217147ಟಿ ಟಿ ಎಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕಾಂತರಾಜೇಅರಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ. 
217148ಟಿ ಟಿ ಎಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕಾಂತರಾಜೇಅರಸ್‌ ರಸ್ತೆ , ರೂಂ ನಂ. 4, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ. 
217149ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣ, ಈಜು ಕೊಳದ ರಸ್ತೆ , ರೂಂ.ನಂ. 1, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ. 
217150ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣ, ಈಜು ಕೊಳದ ರಸ್ತೆ , ರೂಂ.ನಂ. 2, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ. 
217151ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಸು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಕೆ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು. 
217152ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಸು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, ಕೆ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು. 
217153ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಸು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ಕೆ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು. 
217154ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಸು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4, ಕೆ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು. 
217155ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣ, ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಈಜುಕೊಳದ ರಸ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
217156ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ದಿವಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
217157ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುವೈದ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.02, ದಿವಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
217158ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುವೈದ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.01, ದಿವಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
217159ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಐಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
217160ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಐಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
217161ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ.ನಂ.3 ಶೇಷಾದ್ರಿ ಐಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
217162ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ರೂಂ ನಂ. 1, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್‌ ರಸ್ತೆ 
217163ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ರೂಂ. ನಂ. 2, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,ಮೈಸೂರು 
217164ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ರೂಂ. ನಂ.3, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್‌ ರಸ್ತೆ 
217165ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್‌ ಬಾಲಕರ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈರ್ವಿನ್‌ ರಸ್ತೆ 
217166ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್‌ ರಸ್ತೆ 
217167ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಿ ರೊಂ ನಂ. 1 ಅಹಮದೀಯ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಪಾರ್ಕ ರಸ್ತೆ ರೊಂ ನಂ. 1 
217168ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದುಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಮಂಡಿ, ಅಹಮದೀಯ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2,ಸುಲ್ತಾನಾ ಪಾರ್ಕ ರಸ್ತೆ 
217169ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದುಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆಮಂಡಿ,ಅಹಮದೀಯ ಉರ್ದುಕಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ರೂಂನಂ 3,ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪಾರ್ಕ ರಸ್ತೆ 
217170ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಂಡಿಅಹಮದೀಯ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯಬಾಲಕರಶಾಲೆರೂಂನಂ. 4 ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪಾರ್ಕ ರಸ್ತೆ 
217171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೈಲಾಸಪುರಂ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಮೈಸೂರು. 
217172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೈಲಾಸಪುರಂ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಮೈಸೂರು. 
217173ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆ, ಮಂಡಿಮೊಹಲ್ಲಾ 
217174ಫರೂಕಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ರೂಂ ನಂ. 1, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, (ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್) 
217175ಫರೂಕಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ರೂಂ. ನಂ. 2, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ (ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ) 
217176ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಗಂಗಾಮತಸ್ಥರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಪಟ್ಟೇಗಾರ ಬೀದಿ, ಅಕ್ಬರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
217177ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುನ್ನಿಚೌಕ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ-23, ಮೈಸೂರು. 
217178ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಸುನ್ನಿಚೌಕ, ಮೈಸೂರು. 
217179ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಾಲಿಕಾ ದಿವಾನ್‌ ಖಾನ್‌, ಪುಲಿಕೇಶಿ ರಸ್ತೆ 
217180ನಿಜಾಮಿಯಾ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಕಾಂತರಾಜೇ ಅರಸು ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ 
217181ನಿಜಾಮಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ರಸ್ತೆ 
217182ನಿಜಾಮಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ರಸ್ತೆ 
217183ಮೈಸೂರು ವೀರಶೈವ ಸಜ್ಜನ ಸಂಘ, ಶ್ರೀ ಕಂಠಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣನವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರ, ಕಬೀರ್‌ ರಸ್ತೆ, 
217184ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಗೀತಾ ಮಂದಿರದ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಪೇಟೆ 
217185ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, ಗೀತಾ ಮಂದಿರದ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಪೇಟೆ 
217186ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ಗೀತಾ ಮಂದಿರದ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಪೇಟೆ 
217187ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, ಹೊಸ ಈದ್ಗಾ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
217188ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಪಟ್ಟೇಗಾರ್ ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ 
217189ರಾಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಬೀರ್ ರಸ್ತೆ -23, ಮೈಸೂರು 
217190ಮೇಸ್ತ್ರಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯಚಾರ್ ಛತ್ರ, ಕಾಳಮ್ಮನ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮೈಸೂರು. 
217191ಎಲ್‌.ಕಾಡಯ್ಯನವರ ಧರ್ಮಛತ್ರ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಕೊಳದ ಸಂದಿ ಬೀದಿ ಕೆ ಟಿ ರಸ್ತೆ 
217192ಎಲ್‌.ಕಾಡಯ್ಯನವರ ಧರ್ಮಛತ್ರ, ರೊಂ ನಂ. 2, ಕೊಳದ ಸಂದಿ ಬೀದಿ ಕೆ ಟಿ ರಸ್ತೆ 
217193ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಛತ್ರ, ಬೆಂಕಿ ನವಾಬ್‌ ರಸ್ತೆ, 
217194ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
217195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರಪಾಲಿಕ ಕಟ್ಟಡ, ಗರಡಿಕೇರಿ,ಕುಂಬಾರಗೇರಿ ಮೈಸೂರು. 
217196ಶ್ರೀರಂಗಚಾರ್ಲು ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಹಾಲ್‌, ಪುರಭವನ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು 
217197ಶ್ರೀ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್, ರೂಂ.ನಂ.02, ಪುರಭವನ, ಮೈಸೂರು. 
217198ಕನ್ನಿಕಾ ಮಹಲ್, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ,ಕುಂಬಾರಗೇರಿ ಮೈಸೂರು. 
217199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಬಿಡರಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರಸ್ತೆ , ಶಿವರಾಂಪೇಟೆ. 
217200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಬಿಡರಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರಸ್ತೆ , ಶಿವರಾಂಪೇಟೆ. 
217201ಮಹಾರಾಣಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
217202ಮಹಾರಾಣಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02, ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
217203ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1 ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
217204ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ರಾಮವಿಲಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
217205ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ. 2, ರಮಾ ವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ. 
217206ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ರಾಮವಿಲಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
217207ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ನಜರ್‌ಬಾದ್‌. 
217208ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, ನಜರ್‌ಬಾದ್‌. 
217209ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಜಿತ ಮಹಾರಾಜ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ. 1, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ನಜರ್‌ಬಾದ್‌. 
217210ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಜಿತ ಮಹಾರಾಜ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ. 2, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ನಜರ್‌ಬಾದ್‌. 
217211ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಜಿತ ಮಹಾರಾಜ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ. 3, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ನಜರ್‌ಬಾದ್‌. 
217212ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಜಿತ ಮಹಾರಾಜ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ. 4, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ನಜರ್‌ಬಾದ್‌. 
217213ಸರ್ಕಾರಿ ಬೇಸಿಕ್‌ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ನಜರ್‌ಬಾದ್‌. 
 
Hosted By Copyright (c) 2018, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.