2018 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2018 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NoPart NoPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2181ಕೆ.ಎಸ್‌.ಅರ್‌.ಟಿ.ಸಿ ಅತಿಥಿಗೃಹ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ 
2182ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹಲೀಂನಗರ 
2183ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದುಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗದ) ಹಲೀಂ ನಗರ ರೂ ರಂ ನಂ 2 
2184ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಡ್ಕೋ ಬಡಾವಣೆ, ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ 
2185ಆಲ್ ಕಬೀರ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
2186ಆಲ್ ಕಬೀರ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
2187ಆಲ್ ಕಬೀರ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
2188ಆಲ್ ಕಬೀರ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
2189ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು ,ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಕೊಠಡಿ,ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು 
21810ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು ಪಿ.ಜಿ.ಸೆಕ್ಷನ್‌ ಕೊಠಡಿ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ , ರೂಂ ನಂ2 
21811ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಬಲಭಾಗ), ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ರೂಂ ನಂ 3, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ 
21812ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
21813ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಹರ್‌ ಲಾಲ್‌ ಬಾಲಭವನ (ಎಡಭಾಗ), ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ , ಮೈಸೂರು. 
21814ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಹರಲಾಲ್‌ ಬಾಲಭವನ,(ಬಲಭಾಗ) ಬನ್ನಿಮಂಟಪ , ಮೈಸೂರು. 
21815ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ,ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ರಸ್ತೆ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
21816ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 1, ಹೊಸ ಈದ್ಗಾ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ , ಬಿ.ಟಿ.ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21817ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 2,ಹೊಸ ಈದ್ಗಾ,ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ‌ ಕಟ್ಟಡ .ಬಿ.ಟಿ.ಮಿಲ್‌ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು 
21818ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯಭವನ,ರೂಂ ನಂ1, ಬಿ.ಟಿ.ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ (ಸ.ಉರ್ದು.ಬಾ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡಗಳು) ಹೊಸ ಈದ್ಗಾ, 
21819ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯಭವನ, ರೂಂ ನಂ2, ಬಿ.ಟಿ.ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ (ಸ.ಉರ್ದು.ಬಾ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ) ಹೊಸ ಈದ್ಗಾ , 
21820ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿ,ಬಡೇಮಕಾನ್ ಬಿ ಎನ್‌ರಸ್ತೆ , ಮೈಸೂರು. 
21821ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಐ ಟಿ ಐ (ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ) ಬಡೇಮಕಾನ್, ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ ,ರೂಂ ನಂ 02 ಮೈಸೂರು. 
21822ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐ ಟಿ ಐ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ, ಬಡೇಮಕಾನ್ ರೂಂ ನಂ 03, ಬಿ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21823ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್‌ , ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಲ್‌,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
21824ಸೆಂಟ್‌ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ ,ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಲ್‌,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಬೆಂಗ ಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ , ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
21825ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ 1) ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ , ಮೈಸೂರು. 
21826ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ, ಎಡಭಾಗ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21827ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ 1, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ,ಬೆಲವತ್ತ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು. 
21828ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ,ಬೆಲವತ್ತ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು. 
21829ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ 3, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಬೆಲವತ್ತ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು. 
21830ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ 4, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಬೆಲವತ್ತ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು. 
21831ಸೇಂಟ್ ಆಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ,ಎಲ್ ಐ ಜಿ -1,ಆರ್ ಎಸ್ ನಾಯ್ಡು ನಗರ , ಮೈಸೂರು. 
21832ಶಾರದಾಂಬ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ,ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ1, ಕೆಸರೆ 3ನೇ ಹಂತ ,ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ನಾಯ್ಡುನಗರ ,ಮೈಸೂರು. 
21833ಶಾರದಾಂಬ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 2, ಕೆಸರೆ 3ನೇ ಹಂತ ,ಆರ್.ಎಸ್‌.ನಾಯ್ಡುನಗರ , ಮೈಸೂರು. 
21834ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ,ಕುರಿಮಂಡಿ ಪಕ್ಕ ,ಸಾಟ್ಲರ್ ಮನೆಗಳು,ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ರೂಂ1 ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21835ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ),ಕುರಿಮಂಡಿ ಭಾಗದ ಸ್ಲಾಟರ್ ಮನೆಗಳು, ಹಿಂಬಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ2,ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21836ಜ್ಞಾ ನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ ಮೈಸೂರು. 
21837ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1 ಕೆಸರೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21838ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಕೆಸರೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21839ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ,ಕೆಸರೆ ಮೈಸೂರು. 
21840ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ) ರೂಂ.ನಂ.3, ರಾಜೇಂಧ್ರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21841ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ) ರೂಂ.ನಂ.1, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21842ಕಣಿಯರ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಣಿಯರ ರಾಮಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ 
21843ಕಣಿಯರ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ (ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ) ಕಣಿಯರ ರಾಮಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ , ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ 
21844ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ರೂಂ.ನಂ 01, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21845ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ರೂಂ.ನಂ 02, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21846ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,1 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ರೂಂ ನಂ 3 
21847ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ರೂಂ.ನಂ 04, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21848ಫಾತೀಮಾ ಕಿಡ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ,ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ 
21849ಪಾರಸ್ ಮಲ್ ಜೈನ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್ , ರೂಂ.ನಂ.02, ಮೈಸೂರು. 
21850ಮೆಸ್ಕೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ‌, ರೂಂ ನಂ -1,ಬಡೇಮಕಾನ್ , ಬಿ ಎನ್ ರಸ್ತೆ 
21851ಮೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,ರೂಂ.ನಂ.2, ಬಿ.ಎನ್‌ . ರಸ್ತೆ ,ಬಡೇಮಕಾನ್, ಎನ್‌.ಆರ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ 
21852ಮೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಂ.ನಂ.3, ಬಡೇಮಕಾನ್‌ ,ಬಿ.ನ್‌.ರಸ್ತೆ 
21853ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಏಡೆಡ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕರುಣಾಪುರ ಚರ್ಚ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ) ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 
21854ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
21855ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
21856ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಗುಂಚಿ)ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ 
21857ಗುಡ್‌ ಶಫರ್ಡ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಲೂರ್ದ್‌ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
21858ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚರ್ಚ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ರೂಂ ನಂ-1 ಮಹಮ್ಮದ್ ಸೇಠ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿ.ಎನ್‌,ರಸ್ತೆ,ಲಷ್ಕರ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ 
21859ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚರ್ಚ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ರೂಂ ನಂ -2 ಮಹಮ್ಮದ್ ಸೇಠ್ ಬ್ಲಾಕ್ 
21860ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್, ರೂಂ ನಂ 03, ಲೂರ್ದ್ ನಗರ,ಮೈಸೂರು 
21861ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಚರ್ಚ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ರೂಂ ನಂ 1, ಗೋಲನ್‌ ದಾಸ್‌ . ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ 
21862ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಸೇಠ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಮೈಸೂರು 
21863ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ .ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ 3 ಕರುಣಾಪುರ ಚರ್ಚ್‌ ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ 
21864ಫರೂಕಿಯಾ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಸೇಠ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ , ಲಷ್ಕರ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ 
21865ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 1, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಎ.ಜೆ.ಬ್ಲಾಕ್‌ 
21866ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 2,ಗಾಂಧಿನಗರ ,ಎ.ಜೆ.ಬ್ಲಾಕ್‌ 
21867ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ 1 ಹೊಸ ಜಲಪುರಿ , ಗಾಂಧಿನಗರ -3 
21868ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ 2 ಹೊಸ ಜಲಪುರಿ ಗಾಂಧಿನಗರ -4 
21869ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ), ರೂಂ.ನಂ.01, ಹಳೇ ಜಲಪುರಿ, ಮೈಸೂರು. 
21870ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ), ರೂಂ.ನಂ.02, ಹಳೇ ಜಲಪುರಿ, ಮೈಸೂರು. 
21871ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ), ರೂಂ.ನಂ.03, ಹಳೇ ಜಲಪುರಿ, ಮೈಸೂರು. 
21872ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ರಬ್ಬಾನಿ ಶಾಲೆ)(ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ರೂಂ ನಂ 1 ಎ.ಜೆ.ಬ್ಲಾಕ್‌ 
21873ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ರಬ್ಬಾನಿ ಶಾಲೆ)(ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ರೂಂ ನಂ 2 ಎ.ಜಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ 
21874ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ರೂಂ ನಂ 3 ಎ ಜಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ 
21875ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ(ಕನ್ನಡ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎ.ಜೆ.ಬ್ಲಾಕ್), ಮೈಸೂರು. 
21876ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೈಸೂರು ಸತ್ಯನಗರ, ಉದಯಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ 1 
21877ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೈಸೂರು ಸತ್ಯನಗರ-2 ಉದಯಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ -2 
21878ಸೆಂಟ್ ‌ ಆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆ , ಎನ್‌,ಆರ್‌,ಮೊಹಲ್ಲಾ 
21879ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆ , ಎನ್‌,ಆರ್‌,ಮೊಹಲ್ಲಾ 
21880ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆ , ಎನ್‌,ಆರ್‌,ಮೊಹಲ್ಲಾ 
21881ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 4,ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆ , ಎನ್‌,ಆರ್‌,ಮೊಹಲ್ಲಾ 
21882ಪಾರಸ್ ಮಲ್ ಜೈನ್ ನರ್ಸರಿ,ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸರ್ಕಲ್ ,ರೂಂ ನಂ-02 
21883ಸೇಂಟ್‌ ಪೀಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌,ರೂಂ ನಂ.1, 1ನೇ ಹಂತ, ಹುಡ್ಕೋ ಲೇಔಟ್‌, ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
21884ಸೇಂಟ್‌ ಪೀಟರ್ಸ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌,ರೂಂ ನಂ. 2, 1ನೇ ಹಂತ, ಹುಡ್ಕೋ ಲೇಔಟ್‌, ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
21885ಸಂತ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, 2ನೇ ಹಂತ, ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
21886ಸಂತ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, 2ನೇ ಹಂತ, ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
21887ಆಂಡಾಲಸ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ -1,2ನೇ ಹಂತ,ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
21888ಆಂಡಾಲಸ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ . 2, 2ನೇ ಹಂತ, ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
21889ಆಂಡಾಲಸ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ . 3, 2ನೇ ಹಂತ, ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
21890ಆಂಡಾಲಸ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ . 4, 2ನೇ ಹಂತ, ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
21891ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.1,ಉದಯಗಿರಿ. 
21892ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.2,ಉದಯಗಿರಿ. 
21893ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ. 3, ಉದಯಗಿರಿ. 
21894ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ. 4, ಉದಯಗಿರಿ. 
21895ಡಿ ಬನುಮಯ್ಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು,ಉದಯಗಿರಿ. 
21896ಡಿ.ಬನುಮಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಉದಯಗಿರಿ. 
21897ಡಿ.ಬನುಮಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, ಉದಯಗಿರಿ. 
21898ಡಿ.ಬನುಮಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ಉದಯಗಿರಿ. 
21899ಡಿ.ಬನುಮಯ್ಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4, ಉದಯಗಿರಿ. 
218100ಫರೂಕಿಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌,(ವುಮೆನ್ಸ್) ರೂಂ ನಂ.1,ಉದಯಗಿರಿ. 
218101ಫರೂಕಿಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌,(ವುಮೆನ್ಸ್) ರೂಂ ನಂ. 2, ಉದಯಗಿರಿ. 
218102ಆದಿಜಾಂಬವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಗಾಂಧಿ ನಗರ. 
218103ಆದಿಜಾಂಬವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, ಗಾಂಧಿ ನಗರ. 
218104ಆದಿಜಾಂಬವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ಗಾಂಧಿ ನಗರ. 
218105ಆದಿಜಾಂಬವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಿರುವ ಆಫೀಸ್ (ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್‌),ರೂಂ ನಂ.1,ಗಾಂಧಿನಗರ. 
218106ಆದಿಜಾಂಬವ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಭಾಗದ ಆಫೀಸ್ (ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್‌),ರೂಂ ನಂ. 2, ಗಾಂಧಿನಗರ. 
218107ಆದಿಜಾಂಬವ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ (ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್‌), ರೂಂ ನಂ. 3, ಗಾಂಧಿನಗರ. 
218108ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ. 
218109ಮಹಿಳಾ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ,ಶಿವಯೋಗಿಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ. 
218110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿವಿಲ್ ಪೋಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ, ಜಲಪುರಿ, ರೂಂ ನಂ 01, ಮೈಸೂರು(ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಒ.ಐ) 
218111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿವಿಲ್‌ ಪೋಲಿಸ್‌ ಕ್ವಾಟ್ರರ್ಸ್‌, ರೂಂ ನಂ. 2, ಜಲಪುರಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ). 
218112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಪಿ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ). 
218113ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, ಪಿ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ). 
218114ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ಪಿ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ). 
218115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4, ಪಿ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ). 
218116ಹೊಸ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ (ಎಡ ಭಾಗ), ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ. 
218117ಸೇಂಟ್ ಅಂತೋಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 2ನೇ ಹಂತ, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
218118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ.ನಂ 02, ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು. 
218119ಸೇಂಟ್ ಅಂತೋಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ,ರೂಂ.ನಂ.01, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಮೈಸೂರು. 
218120ಸೆಂಟ್ ಅಂತೋಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ.ನಂ.04, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
218121ಸೆಂಟ್ ಅಂತೋಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ.ನಂ.05, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
218122ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1 ರಾಘವೇಂದ್ರನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218123ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2 ರಾಘವೇಂದ್ರನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಲಿಗರ ಕಾಲೋನಿ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.01 ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ ಉತ್ತರ 
218125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಲಿಗರ ಕಾಲೋನಿ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.02 ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ಮೈಸೂರು. 
218126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು. 
218127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು. 
218128ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್ ,ರೂ ನಂ-1ಎಸ್‌.ಬಿ.ಎಂ ಕಾಲೋನಿ , ಉದಯಗಿರಿ 
218129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01,ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಹುಲಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು. 
218130ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಹುಲಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು, ಕೆ.ಎಂ. ಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು. 
218131ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ರೂಂ.ನಂ.01, ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ ಬಡಾವಣೆ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು. 
218132ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಕೆ.ಎನ್‌.ಪುರ.ಬಡಾವಣೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 2) ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ 
218133ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ರೂಂ.ನಂ.04, ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ ಬಡಾವಣೆ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು. 
218134ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ.ನಂ.05, ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ ಬಡಾವಣೆ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ,ಮೈಸೂರು. 
218135ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ.ನಂ.05, ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ ಬಡಾವಣೆ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜು,ಮೈಸೂರು. 
218136ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್‌ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ರೂ ನಂ-1, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ,ಉದಯಗಿರಿ ಉತ್ತರಭಾಗ 
218137ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್‌ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ರೂ ನಂ-4, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ,ಉದಯಗಿರಿ ಉತ್ತರಭಾಗ 
218138ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್‌ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ, ರೂನಂ3.ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ,ಉದಯಗಿರಿ ಉತ್ತರಭಾಗ 
218139ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್‌ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ರೂನಂ4 ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ,ಉದಯಗಿರಿ 
218140ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ಉದಯಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು. 
218141ಜೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ-2, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ,ಉದಯಗಿರಿ 
218142ಜೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ-4, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ,ಉದಯಗಿರಿ 
218143ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.04, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ಉದಯಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು. 
218144ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಕಾಲೋನಿ, ಉದಯಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು. 
218145ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಕಾಲೋನಿ, ಉದಯಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು. 
218146ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218147ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218148ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218149ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ 1, ಶಾಂತಿನಗರ 
218150ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಎನ್ ಜಿ ಕರೀಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಶಾಂತಿನಗರ 
218151ಮೇವಾ ಎಜು ಕೇಷನ್‌ ಅಂಡ್‌ ವಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ , ಶಾಂತಿನಗರ, ರೂಂ ನಂ-1 
218152ಮೇವಾ ಎಜು ಕೇಷನ್‌ ಅಂಡ್‌ ವಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌,ಶಾಂತಿನಗರ, ರೂಂ ನಂ-2 
218153ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಎನ್ ಜಿ ಕರೀಂ ಬ್ಲಾಕ್, ಮೈಸೂರು. 
218154ಲಿಟಲ್ ಇನ್ ಫೆಂಟ್ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.01, 1ನೇ ಹಂತ,ರಾಜೀವನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218155ಲಿಟಲ್ ಇನ್ ಫೆಂಟ್ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.02, 1ನೇ ಹಂತ,ರಾಜೀವನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218156ಬಾಬುಜಗಜೀವನರಾಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಾಜೀವ್‌ನಗರ ರೂಂ ನಂ-1 
218157ಬಾಬುಜಗಜೀವನರಾಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌,ರೂಂ ನಂ-4, ರಾಜೀವ್‌ನಗರ 
218158ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ 3, 1ನೇ ಹಂತ ರಾಜೀವನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218159ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ 3, 1ನೇ ಹಂತ ರಾಜೀವನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218160ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್‌ಸೊಸೈಟಿ ಉದಯಗಿರಿ ದ.ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 1, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ,ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 
218161ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಉದಯಗಿರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 2, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ,ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 
218162ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಉದಯಗಿರಿ ರೂಂ ನಂ 3, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ,ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 
218163ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಉದಯಗಿರಿ ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 4 
218164ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 1 
218165ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ. 02, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218166ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಉದಯಗಿರಿ,ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218167ಫರೂಕಿಯ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 1) ಅಜೀಜ್‌ ಸೇಠ್‌ ನಗರ 
218168ಫರೂಕಿಯಾ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.01), ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218169ಫರೂಕಿಯಾ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.03), ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218170ಟಿ.ಎಂ.ಎ ಪೈ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ರೂಂ. ನಂ 01),ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218171ಟಿ.ಎಂ.ಎ ಪೈ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ರೂಂ. ನಂ 02), ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218172ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 1), ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ ನಗರ,ಮೈಸೂರು 
218173ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 2) ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ 
218174ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಶಾಹಿದ್‌ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ಉದಯಗಿರಿ ರೂ ನಂ1 
218175ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಶಾಹಿದ್‌ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ,ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ,ಉದಯಗಿರಿ ರೂ ನಂ-2 
218176ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಿಕ್ಷುಕರ ಕಾರಾಗೃಹ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ರೂಂ.ನಂ.01, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218177ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ರೂಂ.ನಂ.02, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218178ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಭಾಗ), ರೂಂ.ನಂ.03, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218179ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ರೂಂ.ನಂ.04, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218180ಗಾಯತ್ರಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಫೇಸ್, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ 
218181ಗಾಯತ್ರಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಫೇಸ್, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ 
218182ಮಾನಸ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ, 1ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಮೈಸೂರು. 
218183ಮಾನಸ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ, 1ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ.ನಂ.03, ಮೈಸೂರು. 
218184ಮಾನಸ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ, 1ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ.ನಂ.03, ಮೈಸೂರು. 
218185ಸರ್ಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ. 1), ಹಾರ್ಸ್ ಲೈನ್, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218186ಸರ್ಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ. 2),ಹಾರ್ಸ್ ಲೈನ್, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218187ಗೀತಾ ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘ (ರಿ )ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 1, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಬಡಾವಣೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ 
218188ಗೀತಾ ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘ (ರಿ )ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ 2 
218189ಗೀತಾ ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘ(ರಿ) ನರ್ಸರಿ & ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.03, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218190ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಗಿರಿಯಾಬೋವಿ ಪಾಳ್ಯ .ಟಿ.ಎನ್‌ ಪುರ ರಸ್ತೆ ,ರೂಂ ನಂ 1 
218191ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಗಿರಿಯಾಬೋವಿ ಪಾಳ್ಯ ,ಟಿ,ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ ,ರೂಂ 2 
218192ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಗಿರಿಯಾಬೋವಿ ಪಾಳ್ಯ ,ಟಿ,ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ ,ರೂಂ 3 
218193ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.04,ಗಿರಿಯಾಬೋವಿ ಪಾಳ್ಯ, ಟಿ.ಎನ್.ಪುರ ರಸ್ತೆ, 
218194ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ, ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೈಟ್, ಮೈಸೂರು. 
218195ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ, ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೈಟ್, ಮೈಸೂರು. 
218196ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್‌ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆ ( ರೂಂ ನಂ 1) ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
218197ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್‌ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆ (ರೂಂ ನಂ 2) ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
218198ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ.ನಂ 02) ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218199ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ.ನಂ 01) ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ,ನೆಹರೂ ನಗರ ರೂಂ ನಂ -1 
218201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರೂ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ -2 
218202ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ,ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೋನಿ ಪಕ್ಕ, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿ ಕಾಲೋನಿ ,ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ 
218203ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ3) ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ ನಗರ , ಮೈಸೂರು -3 
218204ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.4 ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ 
218205ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.5 ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ 
218206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.03, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218208ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ. 1,ಟಿ ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218209ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ. 2,ಟಿ ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218210ಟೆರಿಷಿಯನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.01, ಟಿ.ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218211ಟೆರಿಷಿಯನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.02, ಟಿ.ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218212ಟೆರಿಷಿಯನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.03, ಟಿ.ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218213ಟೆರಿಷಿಯನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.04, ಟಿ.ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218214ಟೆರಿಷಿಯನ್ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.05, ಟಿ.ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218215ವಿಜಯ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ,ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ 1.ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
218216ವಿಜಯ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ,ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ 2.ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
218217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಉತ್ತರ ಕೊಠಡಿ , ರೂಂ ನಂ -1, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
218218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಉತ್ತರದ ಕೊಠಡಿ ರೂಂ.ನಂ.02, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 
218219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಠಡಿ ರೂಂ.ನಂ.03, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 
218220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಉತ್ತರದ ಕೊಠಡಿ ರೂಂ.ನಂ.04, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 
 
Hosted By Copyright (c) 2018, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.